Mi az ökopresszó?

trio_plakat-alap szinezett_webre

A hagyományos népi kultúra önmagában hordozza a takarékosság, az újrafelhasználás és az önellátó gazdálkodás szemléletét, melyek napjaink embere számára környezettudatosságként és fenntarthatóságként jelennek meg. Ez a környezettudatosság nagyrészt abból adódott, hogy az akkori falusi ember sokkal közelebb élt a természethez, jólétének legfontosabb aspektusai kapcsolatban álltak a közvetlen környezetével, ezért cselekedetinek következményei jelentős hatással voltak az életére. Persze fontos volt az is, hogy a modernkori fogyasztói szokások kialakulása előtt az ember élelmének és használati tárgyainak nagy részét vagy maga állította elő vagy a környezetéből szerezte be, illetve a keletkező hulladékok nagy részét fel tudta használni, illetve tüzelőként meg tudta semmisíteni. Az XX. század második felében folyamatosan gyorsuló ütemben olyan változások indultak meg, amelyek jelentősen megváltoztatták az ember és a természet kapcsolatát, ezzel pedig komoly, az egész világra kiterjedő problémákat idéztek elő a környezetben. Ennek egyik oka, hogy az emberek mindennapi életük elemei már nem a saját közvetlen környezetüket terhelték és ezzel az eltávolodással elfordult a figyelem ezeknek tevékenységek káros következményeiről.

Kezdeményezésünk célja, hogy megismertessük az érdeklődő gyerekekkel azokat a gyakorlati megoldásokat, amelyek a hagyományos paraszti kultúrában alakultak ki és a mai modern korunkban is alkalmazhatóak. Ez a fiatal generáció a megszerzett ismereteket beépítheti saját életébe, illetve a szüleikkel is megismertetheti azokat. Ha a modern kor embere visszatér ezekhez a módszerekhez, akkor ez jelentősen csökkenteni tudja a globális környezeti problémákat. A weboldal lehetőséget kínál arra, hogy az olvasóban felmerülő kérdéseket feltegye, amire szakembereink válaszolnak.

A kezdeményezést első ütemben  két, a népi hagyományokhoz köthető rendezvényen mutatjuk be. Február végén a  Mohácsi Busójáráson jártunk és egy nagy sikerű tanulmányi versennyel összekötve megjelent az Ökopresszó sátor. Az erről készült videót és képeket megtekintheted a galériában. Legközelebb a Karcagi Birkafőző Fesztiválon lehet találkozni velünk, ahol érdekes programok keretén belül ismerkedhetnek az érdeklődők a hagyományok és a fenntarthatóság kapcsolatával. Rendezvényeinken  szakemberek segítségével olyan kérdésekre is választ lehet kapni, hogy hogyan tehetjük a mindennapi életünket környezetterhelésünk szempontjából tudatosabbá.

okopresszo_nyito